MOU Signed between Nepal Bankers’ Association and United Nations Development Project

MOU Signed between Nepal Bankers’ Association and United Nations Development Project

November 21, 2017

Kathmandu, Nepal: November 21, 2017, Nepal Bankers’ Association participated in the Conference “Role of Private Sector in Sustainable Development in…

Read More
Public Notice on Economic Revival Fund

Public Notice on Economic Revival Fund

January 5, 2017

Jan 5, 2017 – ब्याज अनुदान दिने सम्बन्धमा सम्पूर्ण सदस्य बैंकहरुका तर्फबाट नेपाल बैंकर्स संघको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति…

Read More
Public Notice on Economic Revival Fund Procedure, 2072

Public Notice on Economic Revival Fund Procedure, 2072

February 5, 2016

Feb 5, 2016 – ब्याज अनुदान दिने सम्बन्धमा सम्पूर्ण सदस्य बैंकहरुका तर्फबाट नेपाल बैंकर्स संघको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति…

Read More
Top